MỘT VÀI RẮC RỐI TRÊN MẠNG LIÊN THÔNG TOÀN CẦU

 

Trước hết, ai cũng biết các rắc rối do việc trùng họ tên, giả mạo danh tính là thường thấy trong đời sống trước khi có mạng liên thông (internet), chứ không phải có mạng liên thông mới có rắc rối này.

Giả mạo danh tính là trường hợp vi phạm pháp luật, nhưng không có pháp luật nào cấm họ tên khai sinh người này trùng với họ tên khai sinh người kia…

Và nhiều trường hợp khác, như bút danh, nghệ danh ca sĩ, thương hiệu…

V́ vậy, nếu gơ phím một danh tính nào đó vào khung t́m kiếm tự động hoá của Google, MSN., Yahoo, vân vân, lắm khi người đọc sẽ gặp sự trùng tên họ hay giả mạo danh tính như vậy (thậm chí có 2 web của 2 người y hệt họ tên người sử dụng!).

Do đó, để tránh rắc rối, xin lưu ư các trường hợp:

1. TRÙNG HỌ TÊN KHAI SINH

Việc trùng họ tên (họ kép + tên hoặc họ + chữ lót + tên) không phải là hiếm thấy. Tuy nhiên, lắm khi cũng gây ra nhiều phiền phức.

Đơn cử: Le Van X.’s weblog / Web. của Lê Văn X.

V́ vậy, họ tên cần phải có ảnh chân dung kèm theo, hoặc ít ra cũng phải có thêm các thông tin khác về lí lịch bản thân (ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê gốc, nơi ở, nghề nghiệp, chức danh…).

2. LINK HIỂN THỊ LÀ LINK GIẢ & LINK CH̀M DẪN TRANG LẠI LÀ LINK THẬT

Có nhiều người dẫn link (thường có họ tên người sở hữu web trên link) không nhằm mục đích nghiêm túc với cách cấu tạo link như vậy, khiến người đọc bị dẫn đến một trang thiếu đứng đắn hoặc một trang truyền bá các tư tưởng, chính kiến, tôn giáo nào đó không phù hợp với người sở hữu web bị "trùng" họ tên trên link hiển thị ấy.

Ví dụ: <a href=“http://link-thuc”>link-gia<a>

--->   <a href=“http://www.web-khong-dung-dan.com”>http://www.example.com<a>

C̣n nhiều trường hợp trùng họ tên hoặc giả mạo danh tính khác nữa! Ngay ở trường hợp thứ 2 kể trên cũng đă có nhiều dạng "biến hoá" khác nhau!

Dĩ nhiên người bị trùng tên họ (có thể gồm chữ lót), có khả năng bị dẫn đến những ngộ nhận đáng tiếc nào đó về nhân cách, tư tưởng chẳng hạn, sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm, thậm chí có quyền đề nghị các vị quản lí web / internet buộc người kia đổi “danh tính người sử dụng” (username) hoặc bổ sung các thông tin kèm theo như trên.

Thông báo này không phải chỉ dành cho cá nhân bản thân người viết thông báo.

Thành thật cảm ơn sự lưu ư trên.

 

Trân trọng,

Trần Xuân An

08-5 HB7 (2007) tại TP.HCM., Việt Nam.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Trở về "Những trang trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

Trang chủ:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

   lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

09-5 HB7 & 10-5 HB7