Tran Xuan An - Phu chinh dai than Nguyen Van Tuong_Tep 12_IV
author's copyright TRẦN XUÂN AN

                                                                                                                                                                                                                        

05/02/07

13-04 HB6

( 2006 )           

 

TẬP IV

 

 

Tệp 1

 

Tệp 2

 

Tệp 3

 

Tệp 4

 

Tệp 5

 

Tệp 6

 

Tệp 7

 

Tệp 8

 

Tệp 9

 

Tệp 10

 

Tệp 11

 

________

 

H́nh ảnh:

 

Tệp 12

 

Tệp 13

 

Tệp 14

 

Tệp 15

 

Tệp 16

 

________

 

 

TẬP I

 

TẬP II

 

TẬP III

 

TẬP IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

Kính dâng lên bàn thờ cao tổ phụ:

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 – 1886)

 

Trần Xuân An,

nội hậu duệ thế hệ thứ năm.

 

 

 

Tặng hai con thương quư của ba:

 

TRẦN XUÂN BÀI THƠ

& TRẦN XUÂN NHÂN VĂN

 

TXA.

 

 

 

 

Xem:

Blogger (Google) tháng 12-2005

http://tranxuananpcdtnvt4a.blogspot.com/

   & các trang tiếp theo: … 2a … 2b … 2c …

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh

phụ chính đại thần

Nguyễn Văn Tường

(1824 - 1886)

qua đời trên giường bệnh tại Tahiti,

30-7-1886.

(Những người bạn cố đô Huế [BAVH.],

tập 10 (1923), bản dịch, Nxb. Thuận Hóa, 2002, tr. 484).

 

[sử dụng lại bản scan của ông Nguyễn Quốc Trị

trên internet / MSN search, 15-04-2006,

sau khi đă đối chiếu với bản ở BAVH.].

 

 

xem tiếp tệp 13  ) 

 

Trở về trang chủ

Cập nhật: 05/02/07

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7