WEB. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS)

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

 

 

 

 

                
      

 

 

Vài lời ngỏ…

nhân dịp 2 cuốn sử:

“Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa”

– khảo luận về một vài khía cạnh sử học

“Tiểu sử biên niên PCĐT Nguyễn Văn Tường …”

của Trần Xuân An

vừa được xuất bản trong nước.

 

 

 

Nguyễn Văn Hóa

 

 

 

       

 

    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

(bấm vào h́nh để xem cỡ được phóng lớn)

 

 

 

Nguyễn Văn Hóa

 

 

 

Khi nói về giai đoạn lịch sử 1000 năm Bắc thuộc, chúng ta thường nhắc nhở đến thời kỳ mở đầu cai trị tàn ác của thái thú Tô Định; nhưng khi nói về giai đoạn thất thủ hơn 100 năm về tay người da trắng Tây dương – tức là thành quả lịch sử dựng nước của 1000 năm sau, đất nước đă có quốc hiệu, bờ cơi đă phân định rơ ràng, nền móng văn hóa đă trở thành nếp sống bàng bạc trong dân gian –, th́ chúng ta nghĩ đến cái lư do đưa tới sự mất nước.  Lư do đầu tiên là sức mạnh tự chủ quốc gia, là vấn đề nội chính, nên không thể không nói đến ba nhân vật quan trọng của triều đ́nh Huế lúc đó là ba vị phu chính đại thần – Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và Trần Tiễn Thành –, khi kẻ đại diện cho uy quyền quốc gia là Vua – đang ở trong t́nh thế tranh chấp và tuổi tác c̣n bé nhỏ.

 

 

Lịch sử Việt Nam, trong chiều dài hơn thế kỷ không may mắn, nhiều giai đoạn sách sử bị tiêu hủy, thất tán… có mục đích của các chủ thể thống trị, hay v́ yếu tố các sử gia, nhà nghiên cứu… bị các khuynh hướng phe phái, tôn giáo thế lực, màu sắc chính trị làm cho sự thật lịch sử trở thành những câu hỏi của nghi hoặc, dị dạng (historical deformation), càng nhiều nghi vấn càng tốt, để cho những câu trả lời quyết định tính chân sử tương đương với phẩm và lượng của những câu hỏi. Đó là thể cách tạo ra ngụy sử dĩ nhiên là thiếu tính khoa học, nhưng tinh vi. Ba nhân vật ṇng cốt của triều chính nói trên bị tách phân ra. Tôn thất Thuyết được mô tả như một con người “tốt bụng, khí khái, hữu dơng vô mưu, thậm chí cực đoan…”, trong khi Nguyễn Văn Tường như một nhân vật “mưu trí, khôn ngoan quỷ quyệt, mưu ḥa và hàng giặc…” v́ động cơ quyền lợi của bản thân và gia thế.  Những “loại h́nh sử liệu” này khuynh loát đánh mất tính hợp lư hợp nhất chủ trương, hành động, mưu dũng… kiên quyết đánh giặc ngoại xâm, “dựng vua khả trị”, bảo tồn cơ chế triều đ́nh để đương cự xâm lăng của hai nhân vật Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Trong khi ấy, nhân vật Trần Tiễn Thành trở thành h́nh ảnh của người “Khách Minh Hương” “khôn ngoan, hiền đức, sáng suốt, thức thời…” bị giết oan, nếu không quốc gia đă không bước qua giai đoạn binh biến đau thương, tàn khốc kéo dài, kể cả chiều dài thời gian… tới ngày hôm nay!

 

 

Không riêng ǵ nền sử học ở Miền Nam trước đây, vốn có sự tự do tương đối về nghiên cứu và giảng dạy, nhưng lại thiếu vắng nguồn chân-sử-liệu; ở miền Bắc vốn có chút tiếng tăm về những công tŕnh khảo cổ sử với dụng ư chính trị về nguồn gốc tổ tiên Thăng Long hoài cổ, thành Cổ Loa xưa cho sự tiếp nối một thủ đô chính trị Hà Nội đương đại, nền sử học Miền Bắc cũng bị biến dạng theo t́nh thế. Gần nhất là giai đoạn Trung Cộng tấn công biên giới miền Bắc tháng 2/1979, lúc ấy đang c̣n ở trong nước nên chúng tôi biết rơ sử liệu đă đuợc mài dũa để viết lại; nhưng chỉ trong ṿng hai thập niên sau, khi mối-t́nh-hai-đảng-anh-em được tô điểm lại th́ sử học lại thêm một phen thay đổi nữa.

 

 

Dù sao, sự thay đổi mang tính thời thượng của kinh tế và phát triển không lâu đến nay, mang tới điều may, tư tưởng và học thuật… của mỗi cái đầu, đă được buông lơi tầm kiểm soát và chế ngự, th́ “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường, 1924-1886” của bạn Trần Xuân An lại được ra đời trong bối cảnh đó. Cho nên, chúng ta rơ hơn về tinh thần “Trung nghĩa ca” (*) của Miên Thẩm Tùng Thiện vương, thế nào là triết lư chính trị “ḥa là cơ nghi” của Nguyễn Văn Tường, đến những âm mưu để thiết đặt kế hoạch nghị ḥa giữa người “Khách Minh Hương” với đô đốc Tây dương Courbet, De Champeaux cùng kẻ ‘thừa sai’ Nguyễn Hữu Độ và Giám mục Caspar đă xảy ra như thế nào cho số phận của bờ cơi đă “tuyệt nhiên định phận tại thiên thư” và những kẻ giang hồ mạo hiểm t́m nguồn lợi kinh tế đi kèm với ‘công cụ’ linh hồn!  V́ thế, những cái chết của các vương tôn công tử: Hồng Tham, Hồng Tu, Hồng Ph́, với sự mưu sát người “Khách Minh Hương” ‘mẫu mực’ ấy có phải là bản án lịch sử cần phải được đem ra phê phán, thương cảm, u hoài… để luận công vận tội những con người quốc gia v́ sự nghiệp của giống ṇi và dân tộc???.

 

 

Tôi, nhận được bản tặng cuốn sách vừa đề cập từ tác giả Trần Xuân An hơn một năm nay, có nhiều lần tôi đă cầm nó lên, đă bỏ nhiều giờ để đọc lại một số chương ‘đặc biệt’…; có lúc tôi đă thầm nói một cách quyết đoán thế này: đây là một công tŕnh xứng đáng để cho một trường đại học nào đó, một cơ sở giáo dục có uy tín nào đó (quốc gia hay quốc tế?)… cấp một văn bằng tiến sĩ danh dự sử học… cho tác giả.  Nói thế có cường điệu, quá lời không? Tôi hỏi lại ḷng ḿnh như thế, th́ may mắn thay, 2 tác phẩm “Nguyễn Văn Tường, một người trung nghĩa (1824-1886)” – khảo luận về một vài khía cạnh sử học“Tiểu sử biên niên PCĐT Nguyễn Văn Tường …”  đă được bổ sung, được giấy phép công quyền và do Nhà Thanh Niên xuất bản đă trở thành hiện thực, làm thước đo đại chúng toàn cầu.  Xin thưa trước, đây chẳng phải là lời mời mọc (bởi lư tác phẩm tự nó không cần tới sự mời mọc!), chỉ nhân cơ hội người viết được tác giả yêu cầu “cho mấy lời ư kiến khi đưa h́nh sách lên web”  muốn gơ nhẹ một tiếng chuông… mở đầu cho một hành tŕnh thời gian, sẽ được công luận có ‘chọn lọc’ lượng giá xem một công tŕnh có sự hướng dẫn, giám sát của cơ chế học viện (academics) so với công tŕnh xuất phát từ hoài băo của ḷng tôn kính tổ tiên, nếu không muốn nói một cách ‘lớn lối’ – là, ḷng yêu đất nước có sự khác biệt nào không ?!.

 

 

 

Nguyễn Văn Hóa

Chiều thứ sáu, 20.10.2006

 

 

Nguồn:

http://giaodiem.us/us-2006/12-06/1206-nvh-gt-txa.pdf

“NGUYỄN VĂN HOÁ PAGE”

(San Jose, California, USA.)

 

 

________________________

 

 

(*) Theo nhiều tư liệu trong nước, “Trung nghĩa ca” là tác phẩm của Đoàn Trưng (Đoàn Hữu Trưng) – con rể của Miên Thẩm (Tùng Thiện vương).

 

 

 _________________________

_________________________

 

 

 


 

 

 

 

 (ảnh b́a 4) (**)
 

 

 

 

Trên đây là bài viết của ông Nguyễn Văn Hoá (*), giới thiệu hai cuốn sách của tôi – “Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa” (khảo luận một vài khía cạnh sử học) và “Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp” –  vừa được Nxb. Thanh Niên ấn hành, 9-2006.

 

Không những ông Nguyễn Văn Hoá đă giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc xuất bản sách điện tử cũng như ủng hộ tinh thần trong việc xuất bản sách in giấy, ông c̣n viết bài giới thiệu sách mới. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm khích và biết ơn. Tuy vậy, khi muốn gửi đến các nhà nghiên cứu, các nhà văn quen biết hiện sống và làm việc trong nước, qua phương tiện internet, tôi vẫn cảm thấy ngần ngại. Trước hết, cách viết thẳng thắn khi liên hệ đến một số khía cạnh về t́nh h́nh sử học trong những thập niên gần đây (sử học phục vụ yêu cầu chính trị nhất thời trước Đổi mới, lúc chiến tranh biên giới Việt – Trung nổ ra, chẳng hạn) chắc hẳn cũng c̣n gây đôi chút “phiền ḷng”. Biết vậy, nhưng tôi cũng nghĩ, sự “phiền ḷng” c̣n sót lại đó không c̣n gây “sốc” nữa, cho dù ở một số người chậm đổi mới nhất. Chính hai cuốn sách của tôi cũng vậy, nhưng tôi lại “phê phán” với một tâm thế, chỗ đứng khác với ông Nguyễn Văn Hoá, đề tài của tôi lại là nửa sau thế kỉ mười chín (XIX), do đó dễ được sự đồng thuận của nhiều người trong nước hơn. Một điều khác, tôi nhận thấy thế cuộc đă cởi mở, có nhiều người sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta chấp nhận đọc hay tham khảo khá rộng răi cả những nhận định sử học khác lập trường, chính kiến hiện thời với màu sắc biểu cảm không giống như những người trong nước. Thật ra, nhận thức về sự thật lịch sử nửa sau thế kỉ XIX như trong bài viết trên (xin giới hạn như thế), có lẽ ông Nguyễn Văn Hoá không khác tôi, nhưng cách nói của ông có sắc thái khang khác, cụ thể là chất Việt kiều, đặc biệt là Việt kiều Mỹ, một nước Mỹ vốn quen “bạo nói” (tự do ngôn luận đa chiều, hết cỡ), một nước Mỹ tư bản chủ nghĩa có cả Đảng Cộng sản Mỹ công khai hoạt động (hiện do ông Sam Webb lănh đạo), th́ chất Việt kiều Mỹ ấy có sao đâu! Vả lại, các nhà báo đa chiều cũng thường khẳng định khi đăng tải những tác phẩm của các tác giả có quan điểm lập trường khác biệt, "tác phẩm được đăng không nhất thiết phản ánh quan điểm của người phụ trách tờ báo (hay website)". Từ những suy nghĩ như vậy, tôi muốn mạn phép ông được đưa bài viết trên lên trang web của tôi, để kính mến, thân ái gửi đến những ai thường xuyên hoặc thi thoảng ghé vào trang web này, cùng tôi chia sẻ, đồng cảm, trao đổi, tranh luận và nhất trí. 

 

Kính mong ông Nguyễn Văn Hoá vui ḷng, không phiền trách về việc mạn phép đăng lại bài trên web cá nhân cũng như về đôi lời kèm theo.

 

 

Trân trọng

TXA.

17 : 52’, thứ ba (thứ tư cũ), ngày 13-12 HB6 (2006),

tại TP. HCM., Việt Nam.

 

 

____________________

 

 

(*) Nguyên chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm (giaodiem.com)…

(**) B́a sách do Hồ Quốc Nhạc (Nguyễn Liên Châu) va Phượng thực hiện kĩ thuật CorelDraw.
 

 

 

 

14-12 HB6 (2006)

 

 

 

 

 

 

 

TRỞ VỀ TRANG BÀI MỚI & SÁCH MỚI:

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com

 

 

 

 

 

Địa chỉ bài viết bài viết trên:

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_94dmvnsj 
 

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/an_moi/nguyenvanhoa_gthieusach-txa.htm

 

 

Web. TXA. & Web Tác phẩm TXA. / trang chủ (homepage):

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

 

 

 

 

 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

Docs.Google.com / HOST,

1asphost.com / HOST

& Yahoo, MSN. search

 

 

No one else has permission for editting this document.

Thank you.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Trở về

trang bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-1.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

    lên đầu trang (top page)