trần xuân an

Nguyễn Văn Tường,

những người trung nghĩa từ xưa,

tưởng không hơn được

 

   author's copyright

 

 

05/01/07

 

A.

 

Lời thưa

 

Bài 1

 

Bài 2

 

Bài 3

 

Bài 4

 

Bài 5

 

Bài 6

 

 

B.

 

Phụ lục 1

 

Phụ lục 2

 

Phụ lục 3

 

 

C.

 

Ngoài sách

 

Cuối sách

 

 

____________

____________

 

H́nh ảnh 1

 

H́nh ảnh 2

 

H́nh ảnh 2b

 

H. ảnh 2b_bs

 

H. ảnh 2b_bs2

 

H́nh ảnh 2c

 

Bản đồ

 

 

 

 

 

 

 

                             

        

 

 

 

 

TRẦN XUÂN AN

 

NGUYỄN VĂN TƯỜNG,

“NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA

TỪ XƯA,

TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC”

 

 

KHẢO LUẬN VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

 

 

 

 

 

 

 

  

Nhà Xuất bản

 

 

2003

 

  

 

 

 

 

Mính Viên

Huỳnh Thúc Kháng

(1876 - 1947)

 

"... Cụ Huỳnh Thúc Kháng đă nhận định về Phan Bội Châu thật thấm thía: “Vấn mục đích, bất vấn thủ đoạn” chính là câu tự phê b́nh đời thất bại của Cụ [Phan] [21], chúng ta c̣n nói thêm ǵ nữa (7)! Và chúng ta c̣n biết nói ǵ nữa, khi chính cụ Phan đă viết:

     “Lời tự phán: Lịch sử của tôi, hoàn toàn là lịch sử thất bại. Nhưng sổ dĩ [kiểm điểm lại? – TXA. ct.] được cái thất bại đó, những chỗ t́ vết rất rơ ràng, mà những chỗ có thể tự tín được, cũng không phải là không có. […] Một đời mưu việc ǵ, chỉ cốt hỏi ở nơi mục đích, cầu thu hiệu ở năm phút cuối cùng; đến thủ đoạn (8), phương châm tuy có lúc thay đổi cũng không kể. […] … Điều trên thường tự nghĩ là một chút lành có thể kể ra được. Biết ta chăng? Tội ta chăng? Đều thừa nhận cả” [22]"...

 

(Trích đoạn từ một bài viết của TXA. trong cuốn sách này).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: TXA. scan tại tiệm dịch vụ vi tính, 12-05 HB6 ( 2006 )

 

 

 

 

Nguồn: Nhà sách Sông Hương (Huế)

 

CỐ ĐÔ HUẾ - XƯA & NAY

(tập sách của nhiều tác giả)

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế và Nhà xuất bản Thuận Hóa

xuất bản, quư 4 năm 2005

 

Trong cuốn sách này, có những bài nghiên cứu về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886):

 

1. Góp phần làm sáng tỏ những uẩn khúc trong cuộc đời của nhân vật lịch sNguyễn Văn Tường - Đỗ Bang

2. Luận về chỗ đứng và sự chính danh của Nguyễn Văn Tường sau ngày thất thủ kinh đô Huế 5-7-1885 - Nguyễn Quang Trung Tiến

3. Công - tội, vị trí của Nguyễn Văn Tường trong nhóm chủ chiến ở triều đ́nh Huế nửa sau thế kỷ XIX - Hăn Nguyên Nguyễn Nhă

4. T́m hiểu thêm về Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - Trần Viết Ngạc

5. Nguyễn Văn Tường - một nhà ngoại giao nhiệt t́nh nhưng bất hạnh trong gọng kềm của lịch sử - Phan Thuận An

6. Nguyễn Văn Tường trong thời gian làm Phủ doăn Thừa Thiên - Trần Huy Thanh

 

Đó là một số bài tham luận trong tập "Hội thảo về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - Báo cáo khoa học"; hội thảo được tổ chức vào ngày 02-7-2002, tại Huế.

 

Tuy trong nghiên cứu, nhận định, có vài ư kiến nhỏ nào đó chưa hoàn toàn giống nhau, nhưng tựu trung, các tác giả của những bài viết đều công nhận phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) là một nhà yêu nước, chống Pháp.

 

Cũng trên tinh thần đó, tôi vẫn giữ vững toàn bộ các luận cứ, quan điểm, nhận định của ḿnh (thể hiện ở các cuốn sách, bộ sách đă xuất bản, công bố trên internet). TXA.

 

____________________________________________

 

 Xem tiếp h́nh ảnh

đă được đưa lên website này, ở các trang thuộc bộ sách

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886)

tập III, tệp 11 và các tệp kế tiếp:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/phu_cdtnvtuong_III/phu_cdtnvtuong_tep11_III.htm

tập IV, tệp 12 và các tệp kế tiếp:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/phu_cdtnvtuong_IV/phu_cdtnvtuong_tep12_IV.htm

 

 

 

xem tiếp : h́nh ảnh 2b  )

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

Cập nhật 05/01/07                                                                    Trở về trang chủ

                                                                 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7