author's

copyright

 

trần xun an

MA H BN SNG

tiểu thuyết

1997 & 2003

 

 

03/13/07

 

 

Chương 1

 

Chương 2

 

Chương 3

 

Chương 4

 

Chương 5

 

Chương 6

 

Chương 7

 

Chương 8

 

Chương 9

 

Chương 10

 

Chương 11

 

Chương 12

 

Chương 13a

 

Chương 13b

 

Chương 14

 

Chương 15

 

 

 

Ch thch 1

 

Ch thch 2

 

Ch thch 3

 

Phụ lục 1

 

Phụ lục 2

 

                             

        

   

 

TRẦN XUN AN

 

 

 

m a 

 h

 b n

  s n

    

(nỗi đau hậu chiến)

 

tiểu thuyết

 

 

nnh xuất bản  

 

1997 & 2003

 

 

     

 

 

Trần Xun An (05 thng 7-2002)

Pha bờ Nam

(Ảnh do một ch b người địa phương chụp gip)

 

 

 

Cầu Hiền Lương (Vĩ tuyến 17)

Pha bờ Bắc

 

 

 

Sng Thạch Hn

(giới tuyến Nam - Bắc: 1973 - 1975)

 

 

 

Trạm bơm bn dng sng Thạch Hn

 

 

 

Sng Hiếu

Cầu v chợ Đng H mới xy dựng

(thập nin 80 / XX)

 

 

Ảnh của cc tc giả:

Sĩ S, Hồ Thanh Thoan, Thảo Ngn, Đon Vn Đạt, Nguyễn Khoa Nhật.

Cc tấm ảnh ny vốn đ được đăng tải trong cuốn "Quảng Trị, tiềm năng & triển vọng đầu tư" do Sở Kế hoạch & đầu tư Quảng Trị xuất bản, vo năm 1996, ở cc tr. 11, 26, 45, 50.

 

Trở về trang mục lục / links:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/muahebensong

 

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

Cập nhật 03/13/07