Trần Xuân An

 

LUẬN VỀ THỜI CỦA CHÚNG TA:

NHỮNG VẤN ĐỀ

CỦA CUỘC CHIẾN TRANH

VÀ HẬU CHIẾN

 

 

 

VỚI TÔI, LẬP TRƯỜNG VÀ QUAN ĐIỂM DÂN TỘC THUẦN TUƯ LUÔN LUÔN LÀ PHƯƠNG CHÂM VỚI Ư THỨC RƠ RỆT, MẠNH MẼ. HI VỌNG, TIN CHẮC ĐIỀU ĐÓ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG TOÀN BỘ TÁC PHẨM CỦA TÔI, CHO DÙ SÁNG TÁC HAY BIÊN KHẢO, CHO DÙ VIẾT VỀ BẤT CỨ ĐỀ TÀI NÀO, KỂ CẢ NHỮNG ĐỀ TÀI ĐI SÂU VÀO NHỮNG LĨNH VỰC THUỘC CÁC HỆ TƯ TƯỞNG NGOẠI LAI.

 

Tôi đă nghiên cứu và học tập tất cả, để góp phần biến tất cả trở nên những thành tố nội lực dân tộc. Tôi không đem tư tưởng tinh hoa dân tộc làm yếu tố bản địa, phụ thuộc vào một trong những hệ giáo thuyết ngoại lai nào.

 

TRẦN XUÂN AN

06-4 HB7 (2007)

& lúc 13 giờ 45’, 15 giờ 38', cùng ngày.

 

 

 

LỜI NGỎ (*)

 

Thi ca, tiểu thuyết, triết luận và sử học là những ǵ tôi trân trọng, yêu mến, sáng tạo và nghiên cứu. Nhưng điều quan trọng là qua đó, nhất là ở những tác phẩm sáng tác, tôi đă cố gắng phản ánh trung thực nhận thức, tâm trạng của con người Việt Nam, đặc biệt là vài ba thế hệ ở phần đất Miền Nam, bên này Vĩ tuyến 17, từ 1954 cho đến hôm nay (2006 [ HB6 ]). Trong đó, đậm nét nhất vẫn là bao suy tư, bao nỗi niềm hậu chiến – âm hưởng khôn nguôi của cuộc chiến tranh dài dằng dặc, trên một trăm ba mươi năm (1858 – 1989). Và điều quan trọng khác: Tôi tự nghiền ngẫm để sáng tạo cho ḿnh và gửi đến cuộc đời một hệ tư tưởng mới, gạt bỏ những yếu tố ngoại lai, nhục quốc thể, khiến cả dân tộc đă hao tổn biết bao xương máu. Tuy vậy, không dám nói là những trang viết của tôi hoàn toàn được viết trong không khí tự do chân chính về sáng tác, nghiên cứu và tự do chân chính về báo chí, xuất bản. Sự áp chế ấy không phải chỉ ở trong nước, mà cả ngoài nước, v́ những đối tượng cần thiết phải phê phán lại thiếu trung thực để chấp nhận sự phê phán. Những đối tượng ấy lại là những thế lực thuộc loại bạo quyền, luôn t́m mọi cách để hăm hại người cầm bút.

 

Tưởng cũng không thừa, khi nhấn mạnh rằng, đề từ này, 70% tỉ trọng của nó dành riêng cho phần sáng tác. Về phần nghiên cứu sử học, chủ yếu là giai đoạn nửa sau thế kỉ XIX, tôi đă đương đầu được trước sức ép nhẹ hơn. Sức ép trong hiện tại với quăng cách thời gian lịch sử rơ ràng có mối quan hệ tác động qua lại (thời đoạn lịch sử càng xa, sức ép trong hiện tại càng giảm độ cuồng bạo, nham hiểm), tùy thuộc vào sự dính líu của những thực thể xă hội, chính trị vào mỗi thời đoạn lịch sử. Đó là một lẽ. Lẽ khác, bởi sự phê phán ở b́nh diện lịch sử, các thế lực đó dễ chấp nhận hơn (hoặc khó phủ nhận), so với b́nh diện bản chất, nền tảng của giáo thuyết, ư thức hệ.

 

Và chắc hẳn các người đọc kính mến đâu cần hỏi: Những bạo quyền nào vậy? Cũng xin thưa trước, cho dù có người vẫn muốn chất vấn đến cùng, với thái độ thân mật hay giận dữ, tôi cũng chỉ lễ độ trả lời: Xin tinh mắt nhận diện những bạo quyền ấy trong những trang sách của tôi.

 

Trần Xuân An

Thứ sáu (thứ bảy cũ), 25-02 HB6 ( 2006 ) [ 28-01 Bính tuất HB6 ],

lúc 15 g 26' cùng ngày

& 01-3 HB6, tại TP. HCM., Việt Nam

 

 

(*) Lời ngỏ này vốn được tác giả viết để đặt ở các trang chủ (homepages) thuộc các webs chứa đựng toàn bộ tác phẩm (sáng tác, biên khảo) của tác giả (vốn được xây dựng một cách chắp vá trên 3 hosts). Tuy vậy, đặt lời ngỏ này ở trước tập bài viết "Luận về thời chúng ta: Những vấn đề của chiến tranh và hậu chiến" không phải là không thích hợp.

 

 

Xem tiếp: Bài thứ nhất:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b1.htm

 

Trở về: Trang mục lục của tập bài viết "Luận về thời chúng ta...":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta

 

Trở về trang chủ Web. Tác giả Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

Ngày đưa lên trang web này: 28-4 HB7

 

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE

 

lên đầu trang (top page)