Web Tác giả Trần Xuân An

 

Tư liệu HỘI NGHỊ GENÈVE, 21-7-1954:

 

TUYÊN NGÔN CỦA PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM (1)

NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1954

 

Phái đoàn Quốc gia Việt Nam (1) đă đưa ra đề nghị nhằm thực hiện một cuộc đ́nh chiến mà không phân chia nước Việt, dù chỉ là tạm thời bằng việc giải giới các lực lượng chiến đấu sau khi rút vê khu vực đóng quân, càng hẹp càng hay, của mỗi bên; và bằng sự thiết lập việc kiểm soát tạm thời của Liên hiệp quốc trên toàn lănh thổ Việt Nam, trong khi chờ văn hồi trật tự và hoà b́nh để dân Việt có thể quyết định vận mệnh của ḿnh bằng tổng tuyển cử tự do.

 

Phái đoàn Việt Nam (1) phản đối việc bác bỏ mà không cứu xét đề nghị ấy -- đề nghị độc nhất  tôn trọng nguyện vọng của dân tộc Việt Nam.

 

Phái đoàn tha thiết yêu cầu Hội nghị chấp thuận ít nhất là vấn đề phi quân sự hoá và trung lập các giáo khu (2) miền Trung châu Bắc Việt. Phái đoàn long trọng phản đối việc kí kết hấp tấp thoả hiệp ngừng chiến do hai cơ quan Tư lệnh tối cao Pháp và Việt Minh mà thôi, trong khi Bộ Tư lệnh Pháp chỉ huy quân đội Việt Nam (1) do một sự uỷ nhiệm của quốc trưởng Việt Nam (3), hơn nữa, rất nhiều điều khoản của thoả hiệp nói trên mang nặng những mối nguy hại cho tương lai chính trị của dân tộc Việt Nam.

 

Phái đoàn long trọng phản đối việc thoả hiệp đ́nh chiến phó nhượng cho Việt Minh cả những vùng mà quân đội Việt Nam c̣n đóng quân. Những khu vực này rất cần thiết để bảo vệ cho Việt Nam khỏi bị Cộng sản xâm nhập. Trong thực tế, thoả hiệp c̣n đi đến chỗ tước của Việt Nam cái quyền bất khả xâm phạm để tổ chức pḥng thủ của ḿnh ngoài sự duy tŕ một quân đội ngoại quốc trên lănh thổ ḿnh.

 

Phái đoàn long trọng phản đối việc Bộ tư lệnh Pháp mặc dầu không được sự thoả thuận trước của phái đoàn Việt Nam, đă tự tiện ấn định ngày tổng tuyển cử. Việc này có tính cách chính trị rơ rệt.

 

V́ thế cho nên Chính phủ Việt Nam (1) yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chánh thức rằng Việt Nam long trọng phản đối các kí kết Hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự giành cho ḿnh quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện thống nhất, độc lập và tự do cho xứ sở.

 

Ngày 21 tháng 7 năm 1954

Trưởng Phái đoàn Việt Nam (1)

Bác sĩ Trần Văn Đỗ

 

______________

 

Chú thích của WebTgTXA.:

 

(1) “Quốc gia Việt Nam” do Bảo Đại làm quốc trưởng (danh xưng từ 1949), có chính phủ riêng và quân đội riêng. Do áp lực của Hoa Kỳ (Mỹ), Ngô Đ́nh Diệm (“con bài chủ” của Thiên Chúa giáo) được Bảo Đại đưa lên làm thủ tướng (tháng 7-1954) thay Bửu Lộc; đến 1955, Diệm lật đổ Bảo Đại bằng cuộc “trưng cầu dân ư” giả hiệu, lên làm tổng thống Việt Nam cộng hoà. Thiên Chúa giáo tại Việt Nam với lịch sử gắn bó của nó với thực dân Pháp, Tây Ban Nha từ trước 1858 cho đến thời điểm lên đến đỉnh cao quyền lực này với đại biểu là Ngô Đ́nh Diệm và các anh em ruột họ Ngô của ông ta, không đủ tư cách lịch sử - chính trị để đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam (Chú thích này được tổng hợp từ nhiều tư liệu).

 

(2) Những khu vực giáo dân Thiên Chúa giáo cư trú, có vũ trang.

 

(3) Xem chú thích (1). WebTgTXA. in nghiêng và in đậm để nhấn mạnh tính chất lệ thuộc nặng nề của “Quân đội Quốc gia” trong “Liên hiệp Pháp”.

 

 

 

TUYÊN NGÔN CỦA PHÁI ĐOÀN HOA KỲ

NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1954

 

Như tôi đă tuyên bố ngày 18 tháng bảy, Chính phủ nước tôi không chuẩn bị tham gia một Tuyên cáo của Hội nghị như Tuyên cáo đă được đệ tŕnh (1). Tuy nhiên, Hoa Kỳ đă đưa ra Tuyên cáo đơn phương này về lập trường của ḿnh trong những vấn đề này:

 

“Chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm cố gắng để củng cố nền hoà b́nh, đúng theo những nguyên tắc và mục đích của Liên hiệp quốc, ghi nhận những thoả hiệp đă được kí kết tại Genève ngày 20 và 21 tháng 7 năm 1954 giữa:

 

a) Bộ Tư lệnh Pháp-Lào và Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam;

 

b) Bộ Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Khmer và Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam;

 

c) Bộ Tư lệnh Pháp-Việt và Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam;

 

Cùng những đoạn từ 1 đến 12 của bản Tuyên cáo được tŕnh trước Hội nghị Genève ngày 21-7-1954 (1).

 

Tuyên bố rằng:

 

a) Hoa Kỳ không dùng sự hăm doa hay vũ lực để sửa đổi những thoả hiệp và những đoạn đó, đúng theo điều 2 của Hiến chương Liên hiệp quốc nói về nghĩa vụ của các hội viên trong việc bang giao quốc tế là không đe doạ và dùng vơ lực.

 

b) Hoa Kỳ sẽ nghiêm trọng xét đoán bất cứ một sự tái gây hấn nào vi phạm những thoả hiệp nói trên và sẽ coi sự tái gây hấn đó như đe doạ nghiêm trọng nền hoà b́nh và sự an ninh của thế giới.

 

Về đoạn trong bản Tuyên ngôn của Hội nghị nói đến tuyển cử tự do ở Việt Nam, Chính phủ tôi muốn lập rơ lập trường của ḿnh từng được bày tỏ trong một Tuyên cáo ở Hoa Thịnh Đốn ngày 29-6-1954, như sau:

 

“Đối với những nước bị phân chia trái với ư muốn của những dân tộc ấy, chúng tôi sẽ tiếp tục cố thực hiện thống nhất cho họ bằng tổng tuyển cử tự do, đặt dưới quyền kiểm soát của Liên hiệp quốc để cuộc tổng tuyển cử được diễn ra một cách ngay thẳng”.

 

Về Tuyên ngôn của đại biểu Việt Nam (2) đưa ra, Hoa Kỳ xác nhận một lần nữa lập trường cố hữu của ḿnh, theo đó: Các dân tộc đều có quyền tự định đoạt tương lai của ḿnh, và không bị ràng buộc bởi bất cứ một thoả hiệp nào có tính cách vi phạm nguyên tắc đó. Không có điều ǵ trong bản Tuyên bố mà Hoa Kỳ đưa ra này nhằm tới hoặc chỉ rơ bất cứ một sự rời bỏ nào đối với lập trường cố hữu ấy.

 

Chúng tôi chia sẻ niềm hi vọng rằng các thoả hiệp này sẽ cho phép Cao Miên, Lào và Việt Nam nắm giữ địa vị của họ, trong độc lập hoàn toàn và chủ quyền đầy đủ, giữa cộng đồng yêu chuộng hoà b́nh của các quốc gia, và sẽ khiến cho các dân tộc ở vùng đó có thể tự định đoạt lấy tương lai của ḿnh”.

 

 

Bedell Smith

Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ

 

________________

 

Chú thích của WebTgTXA.:

 

(1) Tuyên bố cuối của Hội nghị Genève, 21-7-1954, không có đại biểu nào của 9 phái đoàn tham dự kí tên, mà chỉ biểu quyết thông qua với 7 đại biểu (trừ “Quốc gia Việt Nam” và Mỹ; Mỹ chỉ tán thành 12 trên 13 điều khoản – không tán thành điều khoản thứ 13). Trong ngày trước đó, Hiệp định về SỰ CHẤM DỨT T̀NH TRẠNG CHIẾN TRANH tại Việt Nam, 20-7-1954, đă được 7 đại biểu của 7 phái đoàn nhất trí. Xem:

 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dich_hd-geneve-1954.htm

 

(2) “Quốc gia Việt Nam” do Bảo Đại làm quốc trưởng (danh xưng từ 1949), có chính phủ riêng và quân đội riêng. Xem chú thích (1) ở cuối Tuyên cáo của phái đoàn do Trần Văn Đỗ dẫn đầu.

 

Nguồn tư liệu (2 bản tiếng Việt trên): Tạp chí Đối Diện, số 48 tháng 7-1973, tr. 55-56 & tr. 57-58.

Bản gơ phím vi tính & chú thích của WebTgTXA., 14-8 HB7 (2007).

 

The American Response to the Geneva Declarations, 3 July 21, 1954.

Declaration

The Government of the United States being resolved to devote its efforts to the strengthening of peace in accordance with the principles and purposes of the United Nations takes note of the agreements concluded at Geneva on July 20 and 21, 1954 between

(a) the Franco-Laotian Command and the Command of the Peoples Army of Viet-Nam;

(b) the Royal Khmer Army Command and the Command of the Peoples Army of Viet-Nam;

(c) Franco-Vietnamese Command and the Command of the Peoples Army of Viet-Nam

and of paragraphs 1 to 12 inclusive of the declaration presented to the Geneva Conference on July 21, 1954 declares with regard to the aforesaid agreements and paragraphs that

(i) it will refrain from the threat or the use of force to disturb them, in accordance with Article 2(4) of the Charter of the United Nations dealing with the obligation of members to refrain in their international relations from the threat or use of force; and

(ii) it would view any renewal of the aggression in violation of the aforesaid agreements with grave concern and as seriously threatening international peace and security.

In connection with the statement in the declaration concerning free elections in Viet-Nam my Government wishes to make clear its position which it has expressed in a declaration made in Washington on June 29, 1954, as follows:

In the case of nations now divided against their will, we shall continue to seek to achieve unity through free elections supervised by the United Nations to insure that they are conducted fairly.

With respect to the statement made by the representative of the State of Viet-Nam, the United States reiterates its traditional position that peoples are entitled to determine their own future and that it will not join in an arrangement which would hinder this. Nothing in its declaration just made is intended to or does indicate any departure from this traditional position.

We share the hope that the agreements will permit Cambodia, Laos and Viet-Nam to play their part, in full independence and sovereignty, in the peaceful community of nations, and will enable the peoples of that area to determine their own future.
 

SOURCE: Neil Sheehan and others (eds.), The Pentagon Papers, pp. 52-53.

http://vietnam.vassar.edu/doc3.html

Volume 1
Document 93, Unilateral Declaration of the United States at the Concluding Session of the Geneva Conference, 21 July 1954, pp. 570-71.

(This unilateral [đơn phương] declaration by the United States Government sets forth its position with regard to the Geneva Accords, which it did not sign.)

STATEMENT BY THE UNDER SECRETARY OF STATE AT THE CONCLUDING PLENARY SESSION OF THE GENEVA CONFERENCE, JULY 21, 1954

As I stated on July 18, my Government is not prepared to join in a declaration by the Conference such as is submitted. However, the United States makes this unilateral declaration of its position in these matters:

..... [see above] .....

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/doc93.htm

 

►► Xem thêm:

Toàn văn HIỆP ĐỊNH GENÈVE, 20-7-1954

& Toàn văn TUYÊN BỐ CUỐI CỦA HỘI NGHỊ GENÈVE, 21-7-1954

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dich_hd-geneve-1954.htm

Toàn văn HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973, bản tiếng Việt

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/hdparis-1973_saigonbao.htm

►► Xem lại toàn văn 4 cưỡng ước thời ḱ đầu thực dân Pháp xâm lược (1858-1885): 

Cưỡng ước 1862  |  Cưỡng ước 1874  |  Cưỡng ước 1883  |  Cưỡng ước 1884

________________________________________________________________________________________________

    

Ư KIẾN NGƯỜI ĐỌC  (Link cũ)

http://txawriter.wordpress.com  (Link mới)

 

Trở về

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-4

 

& trang bài mới -- sách mới -- tin tức mới 1, 2 & 3: 

 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-1.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-3

 

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

    lên đầu trang (top page)   

 

Đưa lên web: từ ngày 14-8 HB7