author's

copyright

               

 

trần xuân an

giọt mực, cánh đồng

& vở kịch điên

tập thơ

 

 

 

 

05/01/07

 

 

Phần 1

 

Phần 2

 

Phần 3

 

 

 

 

                             

        

TRẦN XUÂN AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giọt mực, cánh đồng

và vở kịch điên

 

 

 

 

 

tập thơ thứ tám

(nhặt lại những bài thơ băo thổi bay mất)

 

 

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN ( AUTHOR’S COPYRIGHT ).

VỀ VIỆC DỊCH THUẬT, SAO CHÉP, IN ẤN VỚI BẤT K̀ H̀NH THỨC NÀO,

XIN VUI L̉NG HỎI Ư KIẾN TÁC GIẢ

THEO ĐỊA CHỈ CÓ SẴN Ở

TRANG LIÊN LẠC:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/Lienlac.htm

KHÔNG CHẤP NHẬN MỌI CÁCH THỨC PHỎNG TÁC, SỬA CHỮA.

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN.

 

 

tháng giêng

một chín chín tám

tác giả giữ bản quyền

 

(chú thích đầy đủ và có bổ sung, 3-2006)

 

 

 

Xem

 

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:

http://www.giaodiem.com         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

 


xem tiếp phần 1  )

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

Cập nhật 05/01/07                                                                    Trở về trang chủ

                                                                 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7