1

QUY MEN GUI CAC NHA BAO, NHA THO, NHA VAN TAI QUANG TRI

 

từ An Tran Xuan <tranxuanan.writer@gmail.com>     ẩn chi tiết  27 / 5 (Cách đây 14 tiếng) 
  tới

leducduc@tuoitre.com.vn,
ducsam2001@yahoo.com,
luyen_vv@qtttc.edu.vn
 
  ccdobangkhhue@yahoo.com,
xuanay@hcm.fpt.vn,
xuanay@yahoo.com,
xuanayhn@fpt.vn,
tapchincls@gmail.com,
tapchincls@hn.vnn.vn,
toasoan@thanhnien.com.vn,
toasoan@tuoitre.com.vn,
chimviet2000@yahoo.fr,
giaodiem@comcast.net <giaodiem@comcast.net>,
giaodiemonline@yahoo.com,
letiencong2002@gmail.com,
letiencong2002@yahoo.com,
tchuexua_nay@yahoo.com,
kienthucngaynay@hcm.fpt.vn,
tvngac@gmail.com,
gactholoc@yahoo.com,
tranhoangtran@yahoo.com,
dunghoang@hcm.fpt.vn,
vietnamese@bbc.co.uk,
hai.le@bbc.co.uk,
khiem.hong.pham@bbc.co.uk,
vinh.hoang@bbc.co.uk,
mm1948@gmail.com,
mm1948@yahoo.com
 
  ngày   20:21 27-05-2007  
  chủ đề   Thu gui cac nha bao tai Quang Tri  
  được gửi thư-bởi   gmail.com  
QUY MEN GUI CAC NHA BAO, NHA THO, NHA VAN TAI QUANG TRI
(thu nay con duoc gui kem den cac toa soan, cac nha bao, cac nha nghien cuu trong va ngoai nuoc)
 
VUI LONG XEM THU O PHAN DINH KEM
 
 
TRAN TRONG
QUY MEN,
TXA


 

 
 

 

2

THU TRAN TRONG KINH MOI CAC NHA BAO DIEU TRA TAC QUYEN

Print - Close Window
Date: Sun, 27 May 2007 19:45:28 -0700 (PDT)
From: "Tran Xuan An" <tranxuanan_vn@yahoo.com>
Subject: KINH MOI CAC NHA BAO DIEU TRA (co dinh kem / attachment)
To: toasoan@thanhnien.com.vn, toasoan@tuoitre.com.vn, toasoantalawas@yahoo.de, bbt@talawas.org, xuanay@yahoo.com, xuanay@hcm.fpt.vn, xuanayhn@fpt.vn, tapchincls@gmail.com, tapchincls@hn.vnn.vn, tchuexua_nay@yahoo.com, giaodiem@comcast.net, vietnamese@bbc.co.uk, hai.le@bbc.co.uk, kienthucngaynay@hcm.fpt.vn, online@cand.com.vn, vinh.hoang@bbc.co.uk, khiem.hong.pham@bbc.co.uk, sggponline@sggp.org.vn, CAO@congan.com.vn, Vietnamese@voanews.com, vietweb@rfa.org, giacngo@hcm.vnn.vn, baogiacngo@yahoo.com, lethihue22@gmail.com, lienlacogio@gmail.com
CC: letiencong2002@gmail.com, letiencong2002@yahoo.com, tvngac@gmail.com, khanh.nguyen@sjsu.edu, kn95131@yahoo.com, luyen_vv@qtttc.edu.vn, ducsam2001@yahoo.com, leducduc@tuoitre.com.vn, gactholoc@yahoo.com, vonguyens@yahoo.fr, trinhbichngan@hotmail.com, ngohanh80@yahoo.com, dunghoang@hcm.fpt.vn, phanvanhoang@gmail.com, maiquoclien@hcm.vnn.vn, tranhoangtran@yahoo.com, tansynh@yahoo.com, mm1948mm@yahoo.com, mm1948mm@gmail.com
Kinh gui cac toa soan bao chi, phat thanh, truyen hinh trong va ngoai nuoc

Toi kinh gui den quy vi quan li cac toa soan va cac nha bao la thu:
"THU TRAN TRONG KINH MOI CAC NHA BAO DIEU TRA TAC QUYEN"

Vui long xem phan dinh kem (attachment)

Kinh mong cac vi quan li toa soan va cac nha bao quan tam tien hanh va ket
luan

Thanh that cam on

Tran trong
Kinh thu
Tran Xuan An

Dia chi:
71B Pham Van Hai
Phuong 3, quan Tan Binh
TP.HCM.
Viet Nam

Web:
http://tranxuanan.writer .googlepages.com
http://www.tranxuanan-writer .blogspot.com


Dien thu:
tranxuanan.writer@gmail.com
tranxuanan_vn@yahoo.com

Dien thoai:
(08) 8453955
 &  0908 803 908
 

 


Got a little couch potato?
Check out fun summer activities for kids.

 
Attachments

Files:
 
 
thu_moi_nha_bao_dieu_tra.doc thu_moi_nha_bao_dieu_tra.doc (32k) [Preview]

 

 

GMAIL:

từ An Tran Xuan <tranxuanan.writer@gmail.com>     ẩn chi tiết  08:27 (Cách đây 2 tiếng) 
  tới

toasoan@thanhnien.com.vn,
toasoan@tuoitre.com.vn,
toasoantalawas@yahoo.de,
bbt@talawas.org,
xuanay@yahoo.com,
xuanay@hcm.fpt.vn,
xuanayhn@fpt.vn,
tapchincls@gmail.com,
tapchincls@hn.vnn.vn,
tchuexua_nay@yahoo.com,
giaodiem@comcast.net,
vietnamese@bbc.co.uk,
hai.le@bbc.co.uk,
kienthucngaynay@hcm.fpt.vn,
online@cand.com.vn,
vinh.hoang@bbc.co.uk,
khiem.hong.pham@bbc.co.uk,
sggponline@sggp.org.vn,
CAO@congan.com.vn,
Vietnamese@voanews.com,
vietweb@rfa.org,
giacngo@hcm.vnn.vn,
baogiacngo@yahoo.com
 
  ccletiencong2002@gmail.com,
letiencong2002@yahoo.com,
tvngac@gmail.com,
khanh.nguyen@sjsu.edu,
kn95131@yahoo.com,
luyen_vv@qtttc.edu.vn,
ducsam2001@yahoo.com,
leducduc@tuoitre.com.vn,
gactholoc@yahoo.com,
vonguyens@yahoo.fr,
trinhbichngan@hotmail.com,
ngohanh80@yahoo.com,
dunghoang@hcm.fpt.vn,
phanvanhoang@gmail.com,
maiquoclien@hcm.vnn.vn,
tranhoangtran@yahoo.com,
tansynh@yahoo.com
 
  ngày   08:27 28-05-2007  
  chủ đề   KINH MOI CAC NHA BAO DIEU TRA (co dinh kem / attachment)  
  được gửi thư-bởi   gmail.com  
Kinh gui cac toa soan bao chi, phat thanh, truyen hinh trong va ngoai nuoc
 
Toi kinh gui den cac nha bao la thu:
"THU TRAN TRONG KINH MOI CAC NHA BAO DIEU TRA TAC QUYEN"
 
Vui long xem phan dinh kem (attachment)
 
Kinh mong cac vi quan li toa soan va cac nha bao quan tam tien hanh va ket luan
 
Thanh that cam on
 
Tran trong
Kinh thu
Tran Xuan An
 
Dia chi:
71B Pham Van Hai
Phuong 3, quan Tan Binh
TP.HCM.
Viet Nam
 
Web:
 
 
Dien thu:
 
Dien thoai:
(08) 8453955
 &  0908 803 908


 

 
 


 

 
Trả lời Trả lời tất cả Chuyển tiếp