WEB. TÁC GIẢ TRN XUÂN AN

 

                 author's copyright

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triện son (vermillion seal)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu trưng (logos)

 

 

 

Trần Xuân An
Poet / writer & researcher
 

Tên thật : Trần Xuân An (họ gốc: Nguyễn Văn).

(Real name and family-name: An, Tran Xuan; original family-line: Nguyen Van).

 

Đôi khi dùng bút hiệu Trần Ngôn Sử, Huyên Đình, Trần Nguyễn Phan.

(Sometimes, used pen-names: Tran Ngon Su, [Phan] Huyen Dinh, Tran Nguyen Phan).

 

Sinh ngày 10 - 11 - 1956 tại Huế.

(Born in Nov. 10-1956 in Hue city, Thua Thien – Hue province, Viet Nam).  

 

Nguyên quán: Quảng Trị.

(Native land: Quang Tri province).

 

Học tập & giảng dạy

(Studied & taught):

 

+++ Trải qua các trường tiểu học và trung học đệ nhất, đệ nhị cấp, tại Huệ Đức, Long Xuyên (An Giang), Quốc Anh (Sài Gòn), Mai Khôi, Hải Lăng (Quảng Trị), Hàm Nghi (Huế), Trần Cao Vân (Tam Kỳ, Quảng Nam), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng).

(Passed the primary, secondary education schools, high-schools: Hue Duc, Long Xuyên – An Giang; Quoc Anh – Sai Gon; Mai Khoi, Hai Lang – Quang Tri; Ham Nghi – Hue; Tran Cao Van – Tam Ky, Quang Nam [Quang Tin, in former times]; Phan Chau Trinh – Da Nang).

 

+++ Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 – 1978).

(Graduated the Vietnamese literature & linguistics department, The Hue University of Pedagogy [1974 – 1978]).

 

+++ Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; PTTH. Đức Trọng).

(Taught at Lam Dong province, 1978 – 1983:  at the Loc Ngai secondary education school [Bao Loc district]; Da Huoai branch of the Bao Loc high-school; the Duc Trong high-school). 

 

+++ Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., chuyên sáng tác, nghiên cứu.

(Since 1991 to nowadays, have been living permanently in The Ho Chi Minh City; professionally creating poems, novels, reviewing literary work, and reseaching historical science).

 

Sáng tác, nghiên cứu

(Created & researched [continueing]):


+++ Năm 1971, cùng bạn bè chủ trương tập san “Đất Vàng”, trong giới học sinh ở Tam Kỳ (Quảng Nam). Bài thơ lần đầu tiên đăng trên tuần báo Tuổi  Ngọc, vào năm 1973: "Tiếng chuông xưa". 1975, được tặng thưởng "Một trong mười bài thơ hay nhất trong năm" của tuần báo "Văn Nghệ Giải Phóng". Năm 1991, nhận giải “Sáng tạo trẻ”, Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Trị.

(1971, with some friends, laid  a plan for publishing together The “Dat Vang” [“Golden Land”] review, in the student circles at Tam Ky town, Quang Tin / Quang Nam province. Tran Xuan An’s poem was printed on the “Tuoi Ngoc” ["Precious Stone Age”] weekly-magazine, fisrt time, in 1973: "Tieng chuong xua" ["The pagoda bell's past sound"]. 1975, was presented "one of top-ten interesting poems of the year" award -- poems which were printed in the "Van Nghe Giai Phong" ("The Liberation Literature and Arts") weekly-paper. 1991, received “Young Creativeness” Prize - The Quang Tri province Association of Literature and Arts). 

 

+++ Cộng tác với nhiều báo, tạp chí (gồm cả một số tạp chí điện tử).

(Contributed to many daily-papers, weekly-papers, magazines [included some electricial magazines – websites]).

 

+++ Có thơ trong khá nhiều tuyển thơ nhiều tác giả đã được xuất bản tại Huế, Lâm Đồng, TP. HCM., Đồng Nai, Hà Nội…

(There were Tran Xuan An’s poems in rather many collections of poets’s works, which were published at Lam Dong, Dong Nai, in Hue, HCMC., Ha Noi…).

 

+++ Hoàn tất 21 tác phẩm (9 tập thơ, 5 cuốn tiểu thuyết, 1 bộ truyện kí - khảo cứu tư liệu lịch sử [4 tập], 5 tác phẩm biên khảo, 1 cuốn phê bình thơ…). Trong đó, 14 cuốn sách, bộ sách đã được xuất bản bằng hình thức in giấy. Đã công bố toàn bộ 21 tác phẩm sáng tác, nghiên cứu trên mạng liên thông toàn cầu / internet / www..

(Completed 21 works [books] [9 personal collections of Tran Xuan An’s poems, 5 novels, 1 four of historical researchs – non-fiction works, 5 books of historical researchs, 1 criticism book on poem…]. In those, 14 books were published with paper-book form by some genuine publish-houses in Viet Nam. Tran Xuan An’s all 21 works [books] were published in internet / www [wide world web], at some electrical magazines and at “Tran Xuan An website”, “Tran Xuan An’s Works [Books] web”.).

 

+++ Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..

(The HCMC. Association of Literature-Writer member).

 

 

Thứ sáu (thứ bảy cũ) 19-01 HB7 (2007) {01-12 Bính tuất HB6-7 (cuối 2006 -- đầu 2007)}

 

 

C GI GI BN QUYN

( AUTHOR'S COPYRIGHT ).

 

hidden hit counter

 

 

 

 

 

 

 

                

CHÂN THÀNH CẢM ƠN  Google, Dotster,

    Yahoo & MSN

                                                    host, search & cache      

 

 

 

 

 


 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Trở về "Những trang trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

Trang chủ:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

   lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

09-5 HB7